Skip to main content

Konserni

Lahti Aqua konsernin toimitusjohtajan katsaus

Kulunut vuosi oli ensimmäinen laajentuneella operointialueellamme. Teettämämme asiakaskyselyn sekä suoraan Iitistä saamamme palautteen perusteella uudet asiakkaamme olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja operointi sujui mallikkaasti. Sopimuksemme mukaiset tavoitteet siis täyttyivät ja saimme synergiaetua molemmille osapuolille. Suuri kiitos tästä koko Lahti Aquan henkilöstölle! Edellä mainittuun voidaan vielä jatkaa, että aloitamme Heinolan kaupungin vesilaskutuksen vuoden 2024 alkupuolella. Hyvä sana kiirii.

Vedenkulutus laskee Suomessa, myös Lahdessa. Lahdessa vedenkulutus väheni yli 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, asukkaan kulutuksen ollessa noin 110 l/vrk/as. Laskeva trendi korreloi energian säästön kanssa. Samalla kun kuluttajat säästivät kallista energiaa, säästettiin myös vettä. Kiinteät kulut eivät valitettavasti laske samassa tahdissa, päinvastoin. Vähentynyt vedenkulutus johtaa siihen, että joudumme entistä useammin huuhtelemaan viemäreitä tukosten ehkäisemiseksi.

Vedenkulutuksen lasku ja verkostosaneeraukset luovat vääjäämättä paineita tarkastella hintoja myös tulevaisuudessa. Verkoston saneeraussuuntamme on oikea. Haluamme, että tuottamamme palvelut toimivat luotettavasti myös tulevaisuudessa.
Toinen selkeä ilmiö kuluneen vuoden aikana oli uusien liittyjien määrän romahtaminen. Saimme uusia liittyjiä vain puolet aiempien vuosien tasosta, tämä näkyy erityisesti omakotitaloliittyjien osalla. Korkojen nousulla lienee osuutta asiaan.

Huoltovarmuuskeskuksen alaisena toimijana pidämme varautumissuunnitelmamme ajan tasalla. Kuluneena vuonna panostimme erityisesti kyberturvallisuuteen ja työ jatkuu erilaisten yhteistyöhankkeiden parissa myös vuonna 2024.
Vedenkulutuksen etäluenta oli Lahti Aquassa vahvasti esillä koko kuluneen vuoden ajan. Olemme jo vuosia testanneet erilaisia etäluettavia mittareita, niiden kuuluvuutta toiminta-alueemme eri osissa sekä vaihtoehtoja miten tieto mittarista siirtyy laskutusjärjestelmäämme. Tulemme jatkossa hyödyntämään mittareilta saatavaa reaaliaikaista tietoa, ei pelkästään laskutuksessa, vaan myös verkoston tilan hallinnassa. Digitalisaatio ja keinoäly liittyvät tänä päivänä entistä vahvemmin myös vesihuoltoon.

Vedenkulutuksen lasku tai rakentamisen hiipuminen ei jatku loputtomiin. Pitää jaksaa uskoa, että kun Lahti kasvaa, mekin kasvamme. Uusien yritysten myötä syntyy työpaikkoja ja vedenkulutuskin kääntyy kasvukäyrälle. Samalla palvelemme entistä laajemmalla alueella naapurikuntiamme ja turvaamme myös heidän laadukkaat vesihuoltopalvelunsa.

Työhyvinvointikyselymme tulokset ovat jälleen korkealla tasolla. Henkilöstömme vaihtuvuus on vähäistä ja meille halutaan töihin. Harvassa työpaikassa on yli 40 vuoden työrupeamia. Tämä kuvastaa työssä viihtymistä ja motivoitumista. Henkilöstö, hallitus ja omistaja, kaikilla meillä on yhteinen strategiamme mukainen päämäärä. Pidetään lahtelainen vesihuolto jatkossakin omissa käsissä.

Yhteistyöterveisin,
Jouni Lillman
Lahti Aqua konsernin toimitusjohtaja

Teettämämme asiakaskyselyn sekä suoraan Iitistä saamamme palautteen perusteella uudet asiakkaamme olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja operointi sujui mallikkaasti.
Liikevaihto
42,2 Milj. €
2022: 41,2 M€ I 2021: 40,9 M€
Vesikonsernin investoinnit
8,98 Milj. €
2022: 7,25 M€ I 2021: 8,6 M€
Työhyvinvointi konsernissa
4,2
Asteikolla 1-5
Henkilöstö
79
2022: 79 I 2021: 83
Yhteensä
117 390
Vesihuoltoon liittynyttä asukasta toiminta-alueella
Saneerattua
vesihuoltoverkostoa
13 km
985
Tutkittua vesinäytettä
Vesijohtoverkoston vuotavuus
8,0 %
Valtakunnallinen keskiarvo n. 17 %
Biokaasusta tuotetun ja myydyn lämmön osuus vastasi noin
250
omakotitalon vuosittaista lämmön tarvetta
Labiolla käsitelty jätemäärä
87 000 t
Labiolla tuotettu biokaasu
50 GWh

Olemme Lahden kaupungin omistama tytäryhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä Labio Oy. Lahti Aquan hallitus hyväksyy yhtiön strategiset linjaukset, joiden pohjalta toimitusjohtaja ja johtoryhmä vievät strategian henkilöstön kanssa yhtesityössä käytäntöön.

Lahden kaupungin tytäryhtiönä noudatamme kaupungin konserniohjetta sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta. Hyvä hallintotapa on keskeisessä roolissa omistajaohjauksessa. Näin varmistetaan riittävä avoimuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernin kokonaisedun turvaaminen.


Lahti Aqua
konsernin hallitus

YLÄRIVI: Heikki Moilanen, Soile Toivonen (sihteeri), Kari Lempinen, Maarit Tuomi,
Ville-Veikko Elomaa, Tuomas Välimäki (asiantuntijajäsen)
ALARIVI: Jouni Lillman (tj), Jetta Laakso (pj), Jani Wallenius (vpj), Minna Heikkinen


Lahti Aqua
konsernin johtoryhmä

VASEMMALTA OIKEALLE: Lahti Aqua konsernin tj Jouni Lillman, asiakkuusjohtaja Soile Toivonen, viestintäpäällikkö Paula Nikula, tekninen johtaja Janne Mäki-Petäjä, hallintojohtaja Tiina Lakimo, tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy:n tj Hannu Mustonen, tytäryhtiö Labio Oy:n tj Niko Wassholm


  • Edellytysten luonti veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle.

  • Oman pääoman tuotto vähintään 10 %.

  • Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla.

  • Osinko 1 200 000 euroa vuodelta 2023, maksetaan vuonna 2024.