Skip to main content

YK:n
kestävän kehityksen
tavoitteemme

YK:n kestävän kehityksen tavoitteemme

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17, joista me Lahti Aqualla edistämme aktiiivisesti seuraavia:

Puhdas vesi ja
sanitaatio
Toimitamme laadukkaan pohjaveden ja varmistamme turvalliset ja toimivat vesihuoltopalvelut kaikille asiakkaillemme toiminta-alueellamme sekä operoimissamme kunnissa.
Edullista ja puhdasta
energiaa
Olemme investoineet aurinkoenergian tuotantoon osana energian tarvettamme kolmella jätevedenpuhdistamollamme. Lisäksi hyödynnämme puhdistetun jäteveden lämmön hyötykäyttöön ja teemme jätteestä lämmitysenergiaa.
Ihmisarvoista työtä
ja talouskasvua
Tarjoamme työtä noin 80 ihmiselle vesihuollon näköalapaikalla. Palkkaamme vuosittain kausityöntekijöitä sekä otamme työharjoittelijoita paikallisista oppilaitoksista madaltaaksemme nuorten kynnystä siirtyä työelämään.
Huolehdimme pitkäjänteisestä taloudenpidosta ja kannattavuudesta. Maksamme vuosittain omistajan meille asettaman osinkotavoitteen.
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Rakennamme turvallista ja kestävää vesihuoltoa tuleville vuosikymmenille. Verkostojen saneerausta ohjaa uskottava ja realistinen pitkän aikavälin investointiohjelma. Tuemme hankinnoillamme alueen yritysten innovaatioita ja edistämme niiden markkinoille pääsyä ja kilpailukykyä.
Vastuullista kuluttamista
Yhdessä sidosryhmiemme kanssa vaikutamme kestävään ja vastuulliseen vedenkäyttöön. Juomavesi kulkee verkostossamme Salpausselän pohjavesivarannoista kuluttajien ja yritysten käyttöön sekä edelleen tehokkaiden jätevedenpuhdistamoiden kautta takaisin vesistöihin.
Ilmastotekoja
Olemme sitoutuneet Lahti-konsernin tavoitteeseen olla hiilineutraali Lahden kaupungin aikataulun mukaisesti.
Yhteistyö ja kumppanuus
Haluamme olla osaltamme vahvistamassa kestävää vesihuoltoa Suomessa ja globaalisti. Teemme yhteistyötä ja jaamme vesihuollon tietotaitoutta vuosittain muiden suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

GRI-Standardi nro.GRI:n sisältöMistä tieto löytyyLisätiedot
Sosiaalinen vastuumme
403-2Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja vaaratilanteiden tulkintaDigitaalinen vastuuDigitaalisessa ympäristössä korostuvat turvalliset toimintatavat
404-2Osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen liittyvät toimenpiteetSosiaalinen vastuuVastuullinen ja yhteistyökykyinen Aqualainen
Ympäristövastuumme
303-4VedentuotantoYmpäristövastuuSaamme tarjota asiakkaillemme maailman puhtainta hanavettä
303-5VedenkulutusTaloudellinen vastuuVeden myynti laski
merkittävästi
Taloudellinen vastuumme
201-1Välitön taloudellinen arvo ja
sen jakautuminen
KonserniTunnuslukumme
203-1Investoinnit
vesihuoltoverkostoon
Taloudellinen vastuuSaneerausinvestoinneilla varmistamme asiakkaillemme hyvän veden laadun sekä verkoston häiriöttömän toiminnan